Tags
Author: Krymm - Replies: 0 - Views: 3537
Opróżnienie najmowanego lokalu przez spadkobierców
[align=justify]Sytuacja wygląda nastepująco: po śmierci najemcy lokalu, ZGM domaga się od spadkobierców opróżnienia go ze wszystkich znajdujących się w nich mebli, informując, że skieruje sprawdę do sądu w razie niedopełnienia tego obowiązku. Spadkobiercy nie mieszkają w tym lokalu i nie wstąpili w stosunek najmu.

Jaka jest podstawa prawna takiego żądania i jakie mogą być konsekwencje niewykonania go?

Sądziłem, że może tu chodzić o art. 6e ustawy o ochronie praw lokatorów, tyle że ten doty