Tags
Author: Kaloteck - Replies: 0 - Views: 1708
Zrzeczenie dziedziczenia i alimenty
Witajcie,

Czy ktoś mógłby odpowiedzieć na pytanie...

Czy uwowa notarialna zrzeczenia się dziedziczenia syna po swojej matce oznacza równocześnie wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego jaki obciąża tego syna (w stosunki do matki, jako krewnego w linii prostej) oraz jego dzieci?

Bo taki obowiązek wynika przecież z art. 128 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego ?